ANUGERAH KHIDMAT MASYARAKAT (AKM)

Pengiktirafan dan penghargaan kepada semua staf akademik UTM yang telah bekerjasama secara aktif dengan industri dalam aktiviti-aktiviti berkaitan pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan . Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk menyumbang ke arah peningkatan kebolehpasaran graduan, perolehan dana, penyelidikan dan inovasi serta penonjolan kekuatan akademik UTM

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.