CE PROJECT

A. Projek One – Off Individual
 1. Merangkumi sebarang projek komuniti yang dijalankan SEKALI SAHAJA atas KAPASITI INDIVIDU di sesuatu tempat untuk JANGKAMASA YANG SINGKAT (1 – 10 hari).
 2. Kebiasaannya projek ini hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja.
 3. Tidak berpotensi mencapai penarafan bintang 4 & 5.

Contoh:

Jemputan sebagai penceramah/ fasilitator, pengadil/ juri pertandingan dan seumpamanya dari pihak luar.

B. Projek One – Off Berkumpulan (terlibat secara langsung)
 1. Merangkumi sebarang projek komuniti yang dijalankan SEKALI SAHAJA di sesuatu tempat untuk JANGKAMASA YANG SINGKAT (1 – 10 hari). Projek komuniti ini melibatkan BEBERAPA ORANG AHLI yang sama-sama membantu menjayakan projek.
 2. Kebiasaannya projek komuniti ini hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja. Tidak berpotensi mencapai penarafan bintang 4 & 5.

Contoh:

 • Pelaksanaan Bengkel Pendedahan Pendidikan dan Laluan Kerjaya kepada pelajar luar bandar. Projek ini melibatkan beberapa orang pegawai dalam menjayakan bengkel tersebut.
 • Pihak MPJBT mengadakan Karnival Penyayang dan melantik beberapa pensyarah Fakulti Sains untuk mengendalikan bengkel STEM.
 • Pameran yang dianjurkan oleh PTJ sendiri/UTM atau jemputan dari pihak luar.

 

C. Projek One – Off Berkumpulan (terlibat secara tidak langsung)
 1. Merangkumi sebarang projek komuniti yang dianjurkan oleh UTM yang dijalankan SEKALI SAHAJA di sesuatu tempat untuk JANGKAMASA YANG SINGKAT (1 – 10 hari). Projek komuniti ini melibatkan BEBERAPA ORANG AHLI, tetapi ADA AHLI YANG TERLIBAT SECARA TIDAK LANGSUNG dalam menjayakan projek komuniti tersebut.
 2. Kebiasaannya projek komuniti ini hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja. Tidak berpotensi mencapai penarafan bintang 4 & 5.

Contoh:

MPJBT menganjurkan Projek Karnival Ilmu, dan telah menjemput pensyarah dari Fakulti Alam Bina sebagai penceramah jemputan. Pensyarah melaporkan program tersebut kepada universiti. Projek di bawah kategori projek One-Off Berkumpulan (terlibat secara tidak langsung).

Category D – Continuous Project (Milestone)
 1. Merangkumi projek komuniti yang berbentuk aktiviti PEMINDAHAN ILMU UNTUK PEMBANGUNAN KOMUNITI yang dijalankan secara BERPERINGKAT pada SATU JANGKAMASA YANG TELAH DITETAPKAN.
 2. KOMUNITI MENERIMA MANFAAT SEPENUHNYA dan MAMPU UNTUK MENERUSKAN PROJEK KOMUNITI tersebut secara LESTARI.
 3. Berpotensi mencapai tahap penarafan bintang 4 & 5.

Contoh:

Program Pembangunan Mikro Turbin Bagi Meningkatkan Sosio Ekonomi Penduduk Tempatan Di Royal Belum, Taman Negara Perak untuk jangkamasa 1 tahun bagi membangunkan sebuah rumah air dan disalurkan kepada orang asli ke arah usaha meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk.

Projek Vortex Hidro dan Aktiviti Ekonomi Orang Asli di Pos Lemoi, Cameron Highland dalam jangkasama 1 tahun bagi membangunkan system vortex hidro di sungai bagi menjana eletrik untuk disalurkan kepada rumah, surau, klinik dll.

Category E – Multiple Programs
 1. Merangkumi sebarang program komuniti yang melibatkan PROGRAM KOMUNITI MULTI DISIPLIN yang diselaraskan oleh SATU PTJ, manakala beberapa PTJ LAIN MENGETUAI SUB PROJEK di bawahnya.
 2. Program berpotensi mencapai tahap penarafan bintang 3 hingga 5

Contoh:

 • Program NTPG Negeri Sembilan oleh UTMKL. Tempoh projek 2 tahun. Ketua projek di HEMA KL. Terdapat beberapa sub-projek yang diketuai oleh Fakulti/PTJ seperti
 • Sub Projek 1 : Bengkel Membaik Pulih Komputer di Mini RTC oleh UPMU
 • Sub Projek 2 : STEM kepada pelajar pendalaman oleh RAZAK School.
Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index