BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

PUSAT JARINGAN KOMUNITI DAN INDUSTRI

Segala tuntutan bayaran yang diuruskan oleh Pejabat CCIN adalah mengikut pekeliling dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UTM. Maklumat lanjut proses bayaran boleh disemak di Laman Web Rasmi Bendahari. 

FAQ Bagi Bayaran, Rekod Harta & ICT

STAF PENGURUSAN KEWANGAN

CCIN

 

PENGURUSAN TABUNG AMANAH (A)

Puan Marina Binti Zainal 

(Berperanan menerima dan menguruskan tuntutan bayaran yang melibatkan dana luar dan kos operasi pejabat CCIN dibawah tabung Amanah (A) antaranya bayaran sewaan alat di pejabat, tuntutan perjalanan staf CCIN dan dana geran UCTC)

PENGURUSAN TABUNG PENYELIDIKAN (Q)

Puan Habsah Jambari

(Berperanan menerima dan menguruskan tuntutan bayaran yang melibatkan geran projek dibawah tabung penyelidikan (Q) antaranya geran UTM KTP-NMG)

Pekeliling Bendahari boleh di lihat disini

Borang yang berkaitan boleh disemak disini

Senarai semak bagi tuntutan bayaran boleh dilihat disini.

Setiap tuntutan bayaran perlu memastikan setiap dokumen yang diperlukan telah disertakan semasa penghantaran dokuman tuntutan ke Pejabat CCIN.

 

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.