BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

PUSAT JARINGAN KOMUNITI DAN INDUSTRI

Segala tuntutan bayaran yang diuruskan oleh Pejabat CCIN adalah mengikut pekeliling dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UTM. Maklumat lanjut proses bayaran boleh disemak di Laman Web Rasmi Bendahari. 

FAQ Bagi Bayaran, Rekod Harta & ICT

STAF PENGURUSAN KEWANGAN

CCIN

 

PENGURUSAN TABUNG AMANAH (A)

Puan Marina Binti Zainal 

(Berperanan menerima dan menguruskan tuntutan bayaran yang melibatkan dana luar dan kos operasi pejabat CCIN dibawah tabung Amanah (A) antaranya bayaran sewaan alat di pejabat, tuntutan perjalanan staf CCIN dan dana geran UCTC)

PENGURUSAN TABUNG PENYELIDIKAN (Q)

Puan Habsah Jambari

(Berperanan menerima dan menguruskan tuntutan bayaran yang melibatkan geran projek dibawah tabung penyelidikan (Q) antaranya geran UTM KTP-NMG)

Pekeliling Bendahari boleh di lihat disini

Borang yang berkaitan boleh disemak disini

Senarai semak bagi tuntutan bayaran boleh dilihat disini.

Setiap tuntutan bayaran perlu memastikan setiap dokumen yang diperlukan telah disertakan semasa penghantaran dokuman tuntutan ke Pejabat CCIN.

 

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index